E-Fire FM

Med E-Fire´s basale værktøj får I et værktøj der skaber overblik og samarbejde på tværs af roller og faggrænser omkring brandsikkerheden.

Bygherre & Ejers overblik på alle ejendomme og brandkrav

Ansvarsfordeling af
brandsikkerheden

Digital mappestruktur, DKV-plan, Leverandøroversigt og serviceaftaler

Effektivisering af
brandsikkerheden

Digitalt overblik på brandsikkerheden

Med et samlet digitalt overblik på pc og app, kan du som ejer holde overblik på ejendomme, lejemål og brugere heraf. Du får overblik på brandlovgivning, kan styre tid og kontrol for både egenkontrol, autoriseret, samt akkrediterer kontrol, brandsyn mv. på tværs af alle ejendomme, alle lejemål, alle brandsikringstiltag, alle tidsintervaller og alle brandkrav fra samtlige parter med indvirkning på ejendomme og brugeres brandsikkerhed.

Med E-Fire´s basale værktøj får I et værktøj der skaber overblik og samarbejde på tværs af roller og faggrænser omkring brandsikkerheden.

E-Fire FM
tilbyder

Digitalt overblik

Samlet digitalt overblik af al brandsikkerhed på pc og app.

Forenkling af brandlov

Komplekse brandkrav gøres enkle.

Tidslinje

Tidsstyring på alle brandsikringstiltag for alle parter.

Ejendomsoverblik

Overblik på alle ejendomme og lejemål med forskellige brandkrav.

Ansvarsoversigt

Enkel tilkobling og oversigt af personer med ansvar for dine ejendommes brandsikkerhed.

Leverandør og serviceoverblik

Samlet leverandør og serviceoverblik på alle brandtiltag.

Effektivisering

Service- og leverandøraftaler samles, effektiviseres og bespares.

Datasikring på brandforhold

Alt data på brandsikringstiltag samles og fremtidssikres.

Rollebaseret værktøj

Enkeltpersoner opnår deres eget overblik på ansvar for brandsikkerheden.

Sikker adgang og lagring

E-Fire er rollebaseret – Adgang kun for personer med tilknytning

Overblik på brandsikkerhed

Med E-Fire´s basale værktøj får du som bygherre og ejer et samlet overblik på dine ejendomme og lejemåls brandsikkerhed. Når krav ændres og skærpes, følger E-Fire med, og sikrer at dine ejendomme, lejemål og brandtiltag følger med og tilpasser til eksisterende og nye ansvarlige herpå.
Dine data samles og lagres digital for effektivisering og besparelse på brandsikkerheden for nuværende og fremtidige ejendomsprojekter.

Vil du have effektiviseret din brandsikkerhed?

Lad os tage en snak om dine muligheder og finde en løsning, der er tilpasset dine behov!
Scroll to Top