E-Fires Løsninger

E-Fire giver dig et omfattende digitalt indblik i brandsikkerheden inden for byggeri. 

Vi samler, digitaliserer, optimerer og reducerer omkostninger med fokus på mennesker, miljø og økonomi.

E-Fire's løsninger

På baggrund af vores tidslinje kan du vælge en af vores løsninger, der specifikt er tilpasset efter jeres ejendoms bygningsstadie og målrettet de forskellige interessenter i byggeprocessen.

LÆs mere om vores løsninger her:

E-Fire basic

 • Enkelt overblik på alle brandtiltag
 • Digital tid og styring af alle lovpligtige brandtiltag
 • Værktøj for alle ejendommens brugere

Få total kontrol over brandsikkerheden i din ejendom med vores digitale løsning. Fra enkel overvågning til brugervenlig rapportering, gør vi brandsikkerhed let for alle. Optimér din ejendoms brandsikkerhed med vores digitale løsning.

E-Fire Basic anvendes ved drift i form af digital drift, kontrol og vedligeholdelsesplan for lovpligtigt eftersyn af ejer og driftsansvarlige.

Basic anvendes desuden til registrering af eksisterende ejendomme og lejemål der ønsker digitalisering af brand og sikkerhed fremadrettet.

Gør brandsikkerhed til din prioritet i dag! 

Kontak os og få et tilbud tilpasset dine behov

E-fire service

 • Enkel digital tidsregistrering og kontrol af lovpligtigt eftersyn
 • Tid- og økonomioverblik på brand og sikkerhed
 • Effektivisering af serviceaftaler

Vores digitale løsning giver dig total kontrol, fra enkel overvågning til brugervenlig rapportering, og gør brandsikkerhed tilgængelig for alle. Med E-Fire Service får dig og dine leverandører bl.a. effektiviseret serviceaftalerne.

E-Fire Service anvendes af vores samarbejdspartnere på lovpligtig kontrol og service af brandtekniske tiltag. Service anvendes desuden til drift af andre tekniske installationer som ventilation, køl, elevatorer mv. Som leverandør kan du være autoriseret, certificeret, akkrediteret og lign., til lovpligtigt eftersyn af passive og aktive brand-, sikkerheds- og sikringstiltag, og tekniske installationer, alle tiltag fra simple til komplekse.

• Organisationsoversigt og ansvarsfordeling af brand og sikkerhed på bygningsejere, lejere og driftsansvarlige.

• Dataoverblik på brandtiltag og evt. øvrige sikkerheds- og sikringstiltag og tekniske installationer, placeringslister mm.

• Komplet overblik over alle brandkrav – alle lovgivninger.

• Enkel digital oprettelse af nye kunder og brandtiltag mv.

• Digitale kontrolskemaer til kvalitetssystem, såsom ISO-certificering mv.

• Enkel digital tidsregistrering og kontrol af lovpligtigt eftersyn.

• Tid- og økonomioverblik på brand og sikkerhed.

• Effektivisering af serviceaftaler.

Kontak os og få et tilbud tilpasset dine behov.

 

E-FIre project

 • Enkelt overblik af byggeriets brandkrav
 • Digitale kontrolplaner og kontrolrapporter
 • Værktøj for alle byggeriets parter

E-Fire Project anvendes ved design, projektering og udførsel af byggeriet. Her leverer vi værktøjet til digital kontrol for alle parter, brandrådgiver, projekterende arkitekt og ingeniør, samt udførende entreprenører og leverandører.

Kontak os og få et tilbud tilpasset dine behov.

E-fire Insurance

 • Organisationsoversigt og ansvarsfordeling af brand og sikkerhed på bygningsejere, lejere og driftsansvarlige
 • Overblik over alle brandkrav og lov

E-Fire Insurance anvendes til overblik og kontrol af brand og sikkerhedsforhold af byggeriet for ejer og driftsansvarlige. Insurance skaber overblik på den lovpligtige kontrol, hvor forsikringsselskabet kan tilgå den digitale kontrolplan i E-Fire og sikre overholdes af lov og forsikringsaftale med ejer. Ejer sikrer dermed besparelse på forsikring af ejendom. Ejer sikrer dermed besparelse på forsikring af ejendom.

• Organisationsoversigt og ansvarsfordeling af brand og sikkerhed på bygningsejere, lejere og driftsansvarlige.

• Komplet overblik over alle brandkrav – alle lovgivninger.

• Overblik på brandtiltag og evt. øvrige sikkerheds- og sikringstiltag og tekniske installationer med indvirkning på forsikringsaftaler.

• Enkel digital oprettelse af nye kunder, forsikringsaftaler, brandtiltag mv.

• Tidsoverblik og kontrol af ejer eller driftsansvarliges forpligtelser til

• brand og sikkerhed efter lovgivning og forsikringsaftale.

• Mulighed for fordelagtige forsikringsaftaler for kunder ved forpligtigelse til kontrol af brand og sikkerhed i E-Fire.

Kontak os og få et tilbud tilpasset dine behov.

 

Hvorfor Vælge E-Fire?

Enkelt

Digitalt

bæredygtigt

Trusted By

Vores trofaste partnere og kunder

Scroll to Top