E-Fire Project

E-Fire Project er byggeprojektets digitale overblik på kontrol af brand efter certificeringsordningen.
Projektet oprettes og styres af den certificerede brandrådgiver.
Alle projektets parter tilknyttes for kontrol af brandtiltag.
PC og App anvendes til digital kontrol på både kontor og byggeplads, ved enkel afkrydsning, data- og billeddokumentation.

Certificeret brandrådgivers overblik på alle kontroller

Enkel kontrol for alle byggerådgivere, bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og entreprenør

Entreprenørens værktøj på byggepladsen

Brandsikring gjort enkelt for alle byggeriets parter

Enkelt overblik over alle kontroller

Alle parter på byggesagen der skal foretage kontrol af brandtiltag tilknyttes.
For designfasen tilknyttes brandrådgiver hhv. udarbejdende, kontrollerende og godkendende.
For projekteringsfasen tilknyttes arkitekten, bygningskonstruktøren, ingeniøren og øvrige projekterende.
For udførselsfasen tilknyttes byggeleder og øvrige entreprenører der skal foretage kontrol.

E-Fire project
tilbyder

Digitalt overblik

Samlet digitalt overblik på kontrol af brandsikkerhed på pc og app.

Forenkling af brandlov

Komplekse brandkrav gøres enkle ved digitalisering.

Projektoverblik

Overblik på alle byggeprojekter med forskellige kontrolkrav.

Ansvarsfordeling

Enkel tilkobling og ansvarsfordeling for projektets brandsikkerhed.

Overblik på alle parter

Samlet overblik på parter der involveres i byggeprojektet på alle brandtiltag.

Effektivisering

Færre arbejdsgange, kørsel, mailkorrespondance og fysiske skemaer.

Datasikring på certificeringskrav

Alt data på projektet gemmes i E-Fire Cloud.

E-Fire Project - Digitalt værktøj til certificeringsordningen.

E-Fire Project er projektets digitale overblik på brandkrav efter certificeringsordningen.
Projektet oprettes af den certificerede brandrådgiver.
Alle parter der skal foretage kontrol af brandtiltag tilknyttes.
For designfasen tilknyttes brandrådgiver hhv. udarbejdende, kontrollerende og godkendende.
For projekteringsfasen tilknyttes arkitekten, bygningskonstruktøren, ingeniøren og øvrige projekterende.
For udførselsfasen tilknyttes byggeleder og øvrige entreprenører der skal foretage kontrol.

Certificeret brandrådgiver kan oploade brandstrategi, brandplaner, starterklæring og øvrige dokumenter for uafhængig kontrol på pc.
Projekterende kan oploade løsninger og tegninger til kontrol, udføre kvalitetssikring og egenkontrol på indarbejdelse af brandkrav.
Udførende kan oploade eller billeddokumentere datablade på produkter, redegøre og kontrollere for udførsel af brandsikkerheden efter kravene i kontrolplan.
App´en kan anvendes til digital kontrol af kontrolrapport på byggepladsen, ved billeddokumentation og afkrydsning på skærmen.
Ved endt projekt foretager certificeret digitalt kontrol på pc, udfører og oploader sluterklæring og der kan foretages print i pdf til byggemyndighed, der ligeledes kan tilgå projektet for stikprøvekontrol.
Certificeret brandrådgiver får mulighed for en digital cloud, hvor certificeringsprojekter kan tilgås i fremtid.

Vil du have effektiviseret din brandsikkerhed?

Lad os tage en snak om dine muligheder og finde en løsning, der er tilpasset dine behov!
Scroll to Top